BESTSELLERS

Manual

De website
manual.hdwr.eu
bevat een
gratis handleiding
voor alle beschikbare
modellen barcodelezers

Veiligheid

ssl

Gecodeerde beveiligde verbinding


ce

Geverifieerde btw-belastingplichtige

1. De garantie op een juiste werking van de apparatuur wordt geleverd door Bizhouse Sp. z o. O. voor een vastgestelde periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum van de apparatuur.
2. Deze garantie dekt hardware defecten als gevolg van defecte onderdelen en/of productiefouten.
3. Beschadigde apparatuur wordt verzonden aan Bizhouse Sp. z o. O. of naar een geselecteerde zakenpartner in het land van de klant in kwestie, per post of koerier.
4. In het geval van koerierszendingen zijn alle kosten in verband met de levering van apparatuur voor de service en beveiliging, verzekering, transport en andere risico’s van het pakket op rekening van de klant.
5. Gebreken of schade aan de apparatuur die tijdens de garantieperiode aan het licht komen, wordt binnen 14 dagen gratis verwijderd; in gerechtvaardigde gevallen kan deze termijn worden verlengd, maar dit zal niet langer zijn dan tot 31 dagen na de leverdatum van de apparatuur voor onderhoud.
6. De garantie dekt niet:
a) mechanische, chemische, thermische of opzettelijke schade aan de apparatuur en defecten die hierdoor worden veroorzaakt,
b) schade en defecten die het gevolg zijn van onjuist gebruik of gebruik dat niet conform de instructies is, opslag van transport of apparatuur onderhoud, evenals het gebruik van apparatuur niet in overeenstemming met veiligheidsvoorschriften,
7. Elk defect apparaat wordt door de service geïnspecteerd op juiste werking. Als de apparatuur in goede staat wordt bevonden, kan Bizhouse Sp. z o. O. de klant kosten in rekening brengen in verband met de inspectie en retourzending van de apparatuur.
8. Defecte apparatuur of onderdelen met verlopen vervaltermijnen worden het eigendom van Bizhouse Sp. z o. O.
9. De rechten en plichten van de partijen worden uitsluitend bepaalt door deze overeenkomst, met de algemene voorwaarden waar de klant mee bekend moet zijn.
10. Mocht het onmogelijk blijken om de apparatuur te vervangen door een identiek product, dan wordt deze vervangen door apparatuur zonder mindere functionele parameters dan het te vervangen product.
11. Bizhouse Sp. z o. O. behoudt zich het recht voor de garantievoorwaarden te wijzigen. De nieuwe garantievoorwaarden zijn niet met terugwerkende kracht.

Bedrijfsinfo

[email protected]

+48 537 134 600

© 2024 HDWR ® - All Rights Reserved.