Záruka

1. Společnost Bizhouse Sp. z o. o. poskytuje záruku za řádné fungování výrobku po dobu 2 let od okamžiku koupě zboží.
2. Předmětná záruka zahrnuje vady hardware z důvodu vadných součástí a / nebo výrobní vady.
3. Poškozené zboží je nutné doručit společnosti Bizhouse Sp. z o. o. nebo vybraným obchodním partnerům v předmětné státě, a to buď osobně, poštovní zásilkou nebo prostřednictvím kurýra.
4. V případě využití služby kurýra nese veškeré náklady spojené s doručením zásilky, zabezpečením a pojištěním zásilky, jakož i samotnou dopravou, Zákazník.
5. Jakékoliv vady či poškození zboží, které vyjde najevo během záruční doby, bude bezplatně odstraněno během 14 dnů; v důvodných případech může být tato lhůta prodloužena, přičemž však nesmí přesáhnout 31 dnů ode dne doručení zboží k záručnímu servisu.
6. Záruka se nevztahuje na:
a) mechanické, chemické, tepelné nebo úmyslně způsobené vady zboží a škody jím způsobené,
b) vady a škody způsobené nesprávným používáním či manipulací v rozporu s návodem na používání, skladování nebo údržbou, stejně jako nepoužívání vybavení v souladu s bezpečnostními předpisy,
7. Každý vadný kus je prověřován ve vztahu ke správnosti jeho používání. Bude-li shledáno, že zařízení funguje správně, je společnost Bizhouse Sp. z o. o. oprávněna Zákazníkovi účtovat náklady spojené s kontrolou a zpětným zasláním zboží.
8. Vadné vybavení nebo jeho části s uplynutou záruční dobou se stávají vlastnictvím společnosti Bizhouse Sp. z o. o.
9. Práva a povinnosti stran se řídí výlučně touto smlouvou a smluvními podmínkami, se kterými se Zákazník měl a mohl seznámit.
10. V případě, kdy se ukáže výměna vybavení za nový totožný kus jako nemožná, bude zboží nahrazeno výrobek s vlastnostmi nikoliv horšími, než jakými disponoval nahrazovaný výrobek.
11. Společnost Bizhouse Sp. z o. o. si vyhrazuje právo podmínky této záruky měnit. Nové podmínky záruky nemají zpětnou účinnost.

Sociální média

Firemní Informace

[email protected]

+48 537 134 600

© 2024 HDWR ® - All Rights Reserved.