Het HDWR-logo is een gedeponeerd handelsmerk dat kenmerkend is voor HDWR-barcodelezers.

Het handelsmerk op onze producten gaat samen met een kentekenbewijs dat afgegeven is voor het hieronder getoonde handelsmerk.

Vanwege het certificaat is het HDWR-logo gereserveerd en erkend in de hele Europese Unie.

Het document dat de reservering van het HDWR-merk bevestigt, kan doorhier te klikken worden gedownload.

© 2020 HDWR ® - All Rights Reserved.