HDWR-logon är ett registrerat varumärke som betecknar HDWR streckkodsläsare.

Varumärket på våra produkter åtföljs av ett registreringsbevis som utfärdats för varumärket som visas nedan.

På grund av certifikatet är HDWR-logon reserverad och erkänd i hela Europeiska unionen.

Dokumentet som bekräftar reserveringen av HDWR-märket kan laddas ner genom att klicka här.

© 2020 HDWR ® - All Rights Reserved.