BESTSELLERS

Manual

Hemsidan
manual.hdwr.eu
inkluderar
en gratis generator av manualer
för alla tillgängliga modeller
av våra streckkodsläsare

Säkerhet

ssl

Krypterad säker anslutning


ce

Verifierad moms skattebetalare

TYPER OCH UPPDELNING AV STRECKKODER

Streckkoder som används inom industri, handel, logistik, etc. är väldigt olika varandra. Trots det faktum att de ofta är ganska lika till utseende, så varierar deras uppbyggnad och struktur ganska mycket.

Det finns många olika typer av koder som vi kan dela upp i olika grupper på grund av:

a) koddimension:

  • endimensionella koder (1D) – de mest vanliga koderna som är gjorda av alternerande svarta och vita sammanflätade linjer,
  • tvådimensionella koder (2D) – de innehåller svarta och vita kvadrater och rektanglar som vanligtvis används när mer information behöver finnas i koden, t.ex. webbplatsadresser etc.
  • tvådimensionella staplade koder – de är en utbyggnad av endimensionella koder, och innehåller flera kodlinjer ovanpå och under varandra,
  • komplexa koder – deras struktur innehåller element från endimensionella och tvådimensionella koder.

b) typer av kodade symboler:

  • numeriska koder – koder där endast siffror är kodade, t.ex. EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E,
  • alfanumeriska koder – förutom siffror är också alla sorters tecken och symboler kodade i dem, som bokstäver, punkter och speciella tecken. Exempel är Code 128, Code 39, Code 93,

c) antal kodade karaktärer:

  • koder med konstant längd – koder där antalet kodade karaktärer är konstant och oföränderlig, t.ex. koden EAN-13, där den alltid innehåller 13 siffror,
  • koder med varierande längd – antal kodade karaktärer är varierande och kan vara olika för samma typ av kod, t.ex. Code 128 kan också innehålla t.ex. 10 eller 20 karaktärer,

 d) kodkontinuitet:

  • koder med kontinuitet – inga mellanrum mellan kodade karaktärer,
  • diskreta koder – koder med mellanrum mellan kodade karaktärer.

Företagsinfo

contact@hdwr.eu

+48 537 134 600

© 2022 HDWR ® - All Rights Reserved.