Innan du köper en streckkodsläsare är det värt att överväga några viktiga aspekter, vilket avgör vilken modell som passar bäst. Nedan visar vi några riktlinjer som du bör följa när du väljer en kodläsare.

Streckkoder som används inom industri, handel, logistik, etc. är väldigt olika varandra. Trots det faktum att de ofta är ganska lika till utseende, så varierar deras uppbyggnad och struktur ganska mycket.

© 2020 HDWR ® - All Rights Reserved.