Servis

na každý nový výrobok zakúpený u nás poskytujeme dvojročnú záruku. Záruka sa vzťahuje na všetky škody, ktoré neboli spôsobené zavinením zákazníka. Chybné zariadenie by malo byť zaslané späť na adresu našej spoločnosti, alebo obchodnému partnerovi v danej krajine.

K baleniu s poškodeným vybavením by mal byť priložený vyplnený reklamačný formulár, ktorý je k dispozícii tu.

Poskytujeme záručný a pozáručný servis na nami ponúkané zariadenia. Všetky hlásené chyby odstránime ihneď po obdržaní príslušného zariadenia. Opravený, fungujúci produkt zákazníkovi dopravíme ihneď po oprave.

Každú čítačku je možné zakúpiť so servisným balíkom, ktorý predlžuje záruku na zariadenie o ďalší rok, dva, alebo tri.

Sociálne médiá

Informácie o Spoločnosti

[email protected]

+48 537 134 600

© 2024 HDWR ® - All Rights Reserved.