Naši zákazníci

Dôkazom dôvery do nás vloženej je vysoký počet zákazníkov. Dodávame vybavenie klientom z takých odvetví, ako napr. zdravotníctvo, verejná správa, priemysel, maloobchod, skladové služby, komerčné služby a mnohé iné.

       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© 2020 HDWR ® - All Rights Reserved.