Manual

Na stronie
manual.hdwr.eu
dostępny jest
bezpłatny generator instrukcji
do wszystkich oferowanych modeli
czytników kodów kreskowych

Bezpieczeństwo

ssl

Szyfrowane bezpieczne połączenie


ce

Zweryfikowany podatnik VAT

Rodzaje i podział kodów kreskowych

Kody kreskowe stosowane w przemyśle, handlu, logistyce itd. są bardzo zróżnicowane względem siebie. Pomimo tego iż niejednokrotnie wyglądają bardzo podobnie ich struktura oraz budowa znacząco się różni.

Istnieje wiele różnych rodzajów kodów, które możemy podzielić ma różne grupy ze względu na:

a) wymiarowość kodu:

  • kody jednowymiarowe (1D) – najczęściej spotykane kody, składające się z na przemian przeplatających się czarnych i białych kresek,
  • kody dwuwymiarowe (2D) – składają się czarnych oraz białych kwadratów i prostokątów, stosowane najczęściej gdy w kodzie chcemy zapisać większą ilość informacji, np adres strony internetowej itp.
  • kody dwuwymiarowe piętrowe – są rozwinięciem kodów jednowymiarowych, składają się z kilku linii kodu umieszczonych jedna pod drugą,
  • kody złożone – na ich strukturę składają się elementy kodu jedno oraz dwuwymiarowego.

b) rodzaj zakodowanych symboli:

  • kody numeryczne – kody, w których zakodowane są jedynie cyfry, np. kod EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E,
  • kody alfanumeryczne – oprócz cyfr zakodowane są w nich różnego rodzaju znaki i symbole, takie jak litery, znaki interpunkcyjne, znaki specjalne. Przykładem jest Code 128, Code 39, Code 93,

c) liczba zakodowanych znaków:

  • kody o stałej długości – kody, w których ilość zakodowanych znaków jest stała i niezmienna, np. kod EAN–13, który zawsze składa się z 13 cyfr,
  • kody o zmiennej długości – liczba zakodowanych znaków jest zmienna i może być różna dla tego samego rodzaju kodu, np. Code 128 może składać się, np. z 10 jak i z 20 znaków,

 d) ciągłość kodu:

  • kody ciągłe – brak w nich przerwy pomiędzy kodowanymi znakami,
  • kody dyskretne – kody w których pomiędzy kodowanymi znakami występują przerwy.
© 2021 HDWR ® - All Rights Reserved.