Το λογότυπο HDWR αποτελεί σήμα κατατεθέν το οποίο χαρακτηρίζει τους αναγνώστες barcode HDWR.

Το σήμα κατατεθέν στα προϊόντα μας συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Καταχώρησης που έχει εκδοθεί για το παρακάτω σήμα κατατεθέν.

Λόγω του πιστοποιητικού, το λογότυπο HDWR έχει καταχωρηθεί και είναι αναγνωρίσιμο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έγγραφο που βεβαιώνει την καταχώρηση του σήματος HDWR μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

© 2020 HDWR ® - All Rights Reserved.