BESTSELLERS

Manual

Webové stránka
manual.hdwr.eu
obsahuje
bezplatný generátor manuálů
pro všechny dostupné
čtečky čárových kódů

Bezpečnostní

ssl

Šifrované zabezpečené připojení


ce

Ověřený plátce DPH

ROZHRANÍ, SE KTERÝMI SE U SKENERŮ KÓDŮ MŮŽETE SETKAT

Čtečky čárových kódů, kabelové i bezdrátové, jsou dostupné v několika různých rozhraních. Různá zařízení přitom používají různá rozhraní.

Základním a nejběžnějším typem rozhraní je USB typu A. Čtečka připojená k zařízení pomocí USB kabelu je instalována jakožto HID zařízení. Funguje stejným způsobem jako klávesnice připojená například k počítači.

Další rozhraním, se kterým je možné se u čteček setkat je RS232 typu DB9. Nejčastěji se používá v případě čteček připojovaných k pokladnám. Pokladna samotná je nicméně zpravidla vybavena zařízením RJ12 nebo RJ45. Pro připojení čtečky s DB9 k pokladně je nezbytný vhodný adaptér, obvykle dodávaný přímo prodejcem pokladny.

Posledním dostupným rozhraním je PS2 (neboli KBW) – takzvané klávesnicové rozhraní. Jedná se o starší druh rozhraní, používaný stále méně, nicméně poměrně často se s ním lze dosud setkat u počítačů nebo pokladen. Princip provozu čtečky s tímto rozhraním je totožný s USB rozhraním.

Kromě shora uvedených rozhraní některé čtečky disponují též virtuálním rozhraním, takzvaným Virtual COM. Jedná se o rozhraní umožňující nastavení čtečky s USB tak, že se tato instaluje do systému jako virtuální COM port.

Sociální média

Firemní Informace

contact@hdwr.eu

+48 537 134 600

© 2022 HDWR ® - All Rights Reserved.